top of page

Natural Snacks

[BRC]CRISPY-ROLL-top.jpg

21 Grain Crispy Roll

21 Grain Crispy Roll

Original / Banana / Purple Sweet Potato

2.46 oz

[BRC]RICE-ROLL.jpg

Natural Crunchy Rice Roll

White Rice & Brown Rice

2.46 oz

KakaoTalk_20210318_202039402.png

Chef Kim's Seaweed

Sea Salt / Wasabi / Korean BBQ

0.17 oz / 0.35 oz

bottom of page